pet.moravek@tiscali.cz

Petr Morávek 16.1.2014 22:07

<p>Se zájmem jsem si přečetl článek o JUDr. Emilu Háchovi. Konečně, po Tomáši Pasákovi, střízlivý pohled na něj. Myslím, že je skoro na čase, abychom, ale nevím kdo, kdy a jak, učinili alespoň pokus o jeho morální rehabilitaci. Podle mého názoru to byl charakternější člověk, než ti, kteří se za ně dneska vydávají ... Emil Hácha hájil zájmy národa v přetěžkém období, ve kterém by selhali všichni současní naši političtí představitelé. On neselhal, jen z toho všeho bezmocí a zármutkem zemřel...</p>